Samenzijn Company

BOR Toezicht

BOR toezicht betekent dat de professionals van Samenzijn Company toezicht en observatie bieden gedurende de omgangsregeling. Dit doen we in situaties waarin ouders (nog) niet in staat zijn om dit gezamenlijk te organiseren. De omgangsbegeleider ziet erop toe dat de omgang soepel en zo vredig mogelijk verloopt. Indien nodig kan de omgangsbegeleider de ouder ondersteunen in een positieve omgang, door samen te zorgen voor geslaagde interactie momenten met het kind.


De omgangsbegeleider observeert en ondersteunt de contactmomenten. De bevindingen worden samen met de ouderschapsbemiddelaar/voogd besproken tijdens de evaluaties van de omgang in de oudergesprekken.Productcodes – Centraal Gelderland: 45J62, Foodvalley: 45A48.

samenzijn company

" Het ultieme doel van iedere ouder is een gelukkig kind"