Samenzijn Company

BOR Begeleiding

Middels BOR begeleiding van Samenzijn Company wordt gewerkt aan het contactherstel en/of contactopbouw tussen de ouder en het kind. De omgangsbegeleider is aanwezig bij de omgangsmomenten. Het doel van het begeleidingsprogramma is het laagdrempelig stimuleren van een positieve ouder-kind interactie.

 

Om dit te bewerkstelligen is er aandacht voor de volgende aspecten in de benadering van ouder(s) naar het kind toe: kijken, luisteren, volgen, stimuleren en structureren. Dit wordt spelenderwijs tijdens de bijeenkomsten geoefend met de ouder(s) en de omgangsbegeleider.

 

De omgangsbegeleider van Samenzijn Company begeleidt en adviseert rondom de contactmomenten. De bevindingen worden samen met de ouderschapsbemiddelaar/voogd besproken tijdens de evaluaties van de omgangen in de oudergesprekken.

 

Soms vinden er kind-gesprekken plaats. Deze gesprekken hebben als doel om meer zicht te krijgen in (oorzaken van) gevoelens en gedrag van het kind. Of om een veilige en vertrouwde situatie te creëren voor het kind. Daarna wordt – met de ouders erbij – gezocht naar oplossingen voor de korte of lange termijn.

 

 

Productcodes – Centraal Gelderland: 45J61, Foodvalley: 45A53.

samenzijn company

" Het ultieme doel van iedere ouder is een gelukkig kind"